Oppgradere SQL Server versjon

Organisasjoner og bedrifter kan av forskjellige grunner bli sittende på gjerdet farlig lenge, blant annet med gamle SQL Server versjoner som ikke er supporterte av Microsoft og som har sikkerhetshull.

En annen gjenganger er servere i produksjon som burde ha blitt byttet ut for et antall år siden.

En slik situasjon må man gjøre noe med, ellers risikerer man nede-tid og tilliten hos sine kunder. Ved en oppgradering av SQL Server er det naturlig å tenke konsolidering, både av lisenser og maskinvare, for å spare kostnader men ikke minst for å forenkle den daglige driften og minimere nede-tid.