SQL Server 2016 Developer Edition krever ikke lisens!

Microsoft har endret lisenseringen av Developer Editon.

Developer Edition nå helt gratis å ta ta i bruk for all utvikling, testing og QA.

Så om dere brukere tidligere SQL Server versjoner for testing og utvikling, så bør dere vurdere å oppgradere til SQL Server 2016 for å få det nyeste av funskjonalitet og helt uten lisenskostnader!

Utvikling av app og web-applikasjoner

Applikasjoner / apper handler ikke bare om å levere funksjonalitet. Idag handler det like mye om å være present der dine kunder spanderer en stor del av sin våkne tid, nemlig på sine smarttelefoner og nettbrett.

Siden et par år tilbake tilbyr vi også moderne app-utvikling og app-design med hjelp av PhoneGAp og JavaScript.

Finner kundene enkelt frem til deg via sine smartphones og nettbrett?

SQL Server tjänster i Sverige och Danmark

Vi accepterar även SQL Server uppdrag i Sverige och Danmark. Både i København, Malmö och Lund (Öresundsregionen) men även i Göteborg och Stockholm efter överenskommelse.

Alternativt kan våran remote DBA service vara ett bra förstahandsval för mindre uppdrag, då kan vi ofta hjälpa er omgående med SQL Server utmaningar som ni har.

Så som att diagnosticera performance-flaskhalsar, se över index strategier i era databaser, eller hjälpa er att säkra en optimal drift av SQL Server och databas.

Oppetidskrav, SLA, HA løsninger for SQl Server

Oppsett av High Availabilty løsninger; log shipping, aktiv - passiv clustering, mirroring, availabilty groups (med eller uten read only replica og over flere subnet om nødvendig) for SQL Server 2012, 2014 eller 2016.

Gjennomgang av backup og recovery rutiner for bedrifts kritiske databaser.

En veltestet backup og recovery rutine er alfa - omega for å sikre kontinuitet og sikkerhet!

Om dere har behov for å se over HA løsninger for å møte SLA krav på opptid og datasikring, tar dere kontakt med oss på www.sqldba.no!

SQL Server hardware og server oppsett

Med dagens økende datamengder og stendig bedre maskinvare er det viktig å vite hvordan man unngår å leie eller å kjøpe inn lisenser som man ikke trenger.

Det samme er sant når det kommer til valg av maskinvare.

Maskinvaren er ofte ikke tilpasset SQL Server direkte fra leverandøren, noe som kan lede til at man ikke for utnyttet moderne servere til deres fulle kapasitet.

Backup og restore av SQL Server

Sammen med overvåking er backup og restore av SQL Server helt essensiellt for en trygg drift!

SQL Server kommer med god støtte for backup og restore. Alt kan automatiseres, også restore testing.

I tillegg finnes det et flertall verktøy som kan brukes. Vi anbefaler Data Protection Manager (DPM) fra Microsoft. Med hjelp av DPM kan backup tas av SQL Server og operativ system (OS), backupen kan enkelt tas ut av serverhallen, om ønsket også legges til Azure (sikret med sterk kryptering).

Overvåking av SQL Server

Driftskritiske SQL Servere og databaser må overvåkes!

Sysnan:

Nytt er at vi vi tilbyr Sysnan til overvåking av SQL Server og Windows overvåking.

Sysnan kan gir alarmer ved låsinger i databasen, jobber som henger, uvanlige bruksmønster (mange user connections, høy CPU, høy disk IO etc.)

Sysnan har et webbasert grensesnitt og er cloud basert.

Se på www.sysnan.com for mer info.

Ytelsesutfordringer er til for å løses!

Andre kilder til dårlig ytelses kan være locking eller blocking. Løsningen her kan også være å ta i bruk ny funkskjonalitet som er levert i SQL Server 2008 - 2016, men test først!

Virtualisering og cloud for SQL Server

En viktig trend for SQL Server er virtualisering og cloud computing.

Dette skaper spesielle utfordringer for SQL Server og databaser.

For å lande slike prosjekter kreves det spisskompetanse og bred erfaring fra system arkitektur, SQL Server, virtualiseringsteknolgier og lagringsløsninger, noe som igjen krever et godt samarbeid mellom spesialister.

Azure er Microsoft sin store satsning på cloud computing.

Azure er idag en moden plattform med god støtte for både SQL Server og andre typer (NoSQL) databaser slik som Redis, for ulike bruksmønster.

Lisensering for SQL Server

Enterprise vs. Standard Editon av Microsoft SQL Server har meget forskjellige lisenserings kostnader og funksjonalitet.

Det er store beløp å spare med riktig valg av SQL Server versjon.

Ofte er valget av SQL Server versjon ikke basert på oppdatert informasjon, noe som kan koste bedriften dyrt over flere år.

Lisensregler endres ofte, slik at det er viktig å holde seg oppdatert.

Virtualisering og konsolidering vil kunne påvirke lisenskostnader og lisensavtaler.

Om dere har spørsmål så ta kontak!

Sider

Subscribe to www.sqldba.no RSS