Migrering av databaser fra Oracle eller MySQL til SQL Server 2014

Microsoft SQL Server Migration Assistant er et nyttig verktøy for migrering av eksisterende databaser. Erfaringsmessig så kan det oppstå problemer ved Oracle triggere og noen datatyper kan kreve en ekstra innsats, men erfaringen jeg har gjort er at verktøyet raskt gjenskaper databasen og de data du ønsker å ta med deg til ny database platform. Ta kontakt om du vil vite mer.

How to fix a corrupt index in SQL Server

Note: This article mainly concerns non-clustered indexes that have been corrupted e.g. broken as a result of a failing disk or disk subsystem. This failure might not be identical to other failures!
IMPORTANT: This is not advice on how to save a corrupt database! Always ensure you have functional recent backups, a complete backup chain and a proven recovery routine! Never use the option REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS unless you are willing to loose data and database integrity!

Index hint og update statistics

Alle vet at en vel valgt indeks kan gjøre underverk for en relasjons database. Men noen ganger så bruker ikke query optimizer de indekser som finnes på tross av at de er riktige i henhold til ytelse på SQL spørringen som går tregt.

Da kan det være lurt å gjøre to ting;

1. Forsikre seg om at indeks statistikker er oppdatert for databasen eller tabellen / view som har indeksen som ikke blir bruk.

Dette eksemplet oppdaterer statistikker for alle indekser som finnes på et objekt (table eller view).

USE MyDatabase;
GO

Filtered indexes

En feature som ikke er så mye brukt som den kanskje burde. Den blev introdusert av Microsoft i SQL Server 2008.

Du kan tenke på en filtered index som en helt vanlig index med en WHERE betingelse.

Her er et eksempel på en indeks som kan gi raskere svar i en bokhandel sin web shop når noen leter etter en påske krim:

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Crime_books
ON Books (Title)
WHERE Book_type = 'Crime'

Installasjon av SQL Server 2012 for SharePoint 2013

Prøvde idag å installere SQL Server 2012 Enterprise Edition for en SharePoint 2013 installasjon.

Du kan i prinsipp bruke SQL server 2008 R2 men SharePoint 2013 krever SQL Server 2012 for å kunne bruke alle features i SharePoint 2013.

Microsoft anbefaller å bruke en dedikert SQL Server instanse, denne kan være en named instance og eventuelt dele server med andre instanser av SQL Server så lenge krav til ytelse oppfylles.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh292622.aspx

Restore av en SQL database

Dette er noe av det viktigste du som DBA må kunne. Når ulykken er ute så må man ha en fungerende backup kjede som man kan restore sine databaser fra.

Den ser ofte slik ut:

- Siste fulle backup

- Differential backup(s) (Dersom du bruker dette)

- Log backup(s) (anbefales og må brukes ved recovery model = full )

- Tail backup (dette er den siste backupen av log filen før recovery/restore, ved en disk krasj hvor kanskje datafiler (mdf) er tapt så kan det være litt vanskligere å få dette til, men det er mulig og anbefalt for å ikke miste data!).

SQL instanse for SharePoint 2013

Microsoft er klare på at SharePoint 2013 trenger en dedikert SQL server instanse. Spesielt disk IO vil kunne sette krav til egen hardware, men riktig oppsett og overvåking så kan det være mulig å bruke en egen instanse på en SQL server med flere instanser for de som ønsker å ha minst mulig server hardware. Virtualisering er også en mulighet men stiller ennå høyere krav til at ytelsen er optimal.

SharePoint lar seg kjøres på en SQL server 2008 R2 instanse, men det anbefales å bruke SQL 2012 da den støter ytterligere funksjonalitet.

Availability groups

Availability Groups (AG) er en High Availability (HA) løsning fra Microsoft som minner om failover clustering men som gir deg mye mer fleksibilitet og høyere ROI på hardware.

Du kan sette opp AG med read-only kopier av databaser for rapportering, passer godt for BI løsninger med høye krav til oppetid og ytelse.

Bedriftsinterne databasekurs for SQL Server i Oslo.

Vil dere øke virksomheten sin kompetanse på sikker drift og effektiv utvikling av SQL Server løsninger?

Da er det beste midlet motiverte og oppdaterte medarbeidere på plass!

Er det aktuelt med bedriftsinterne kurs hos dere? Vi tilpasser kursinnehold etter deres behov, vi kan også sette oss inn i deres databasestrukturer og forettningsområde for å gjøre kurset så relevant som mulig.

Aktuelle tema for kurs og workshops er:

sp_who2

SPID i SQL Server jargon er kort for: Server Process ID og er en prosess i regi av SQL, altså en process i det SQL interne Operativ Systemet (OS).

sp_who2 kan brukes for å vise aktive (og inaktive) SPIDer som finnes på en SQL Server instanse.

SPID_ID identifiserer prosessen. Bruk DBCC INPUTBUFFER (SPID_ID) for å finne ut hvilken spørring som er kjørt sist av denne SPIDen.

Et par tips:

- sp_who2 kan gi deg verdifull info om database blokkeringer eller prosesser som tar uvanlig lang tid eller bruker mye resurser.

Sider

Subscribe to www.sqldba.no RSS